دائرlopالمعارف گلهای باغ

میزان مراقبت هایی که باغ به مرور زمان نیاز دارد ، ارتباط مستقیمی با طراحی آن دارد. به طور طبیعی ، انتخاب گیاهان مهم است ، اما این برنامه ریزی و آماده سازی است که به فضای باغ می رود مهمترین عامل در ایجاد یک باغ زیبا و رضایت بخش است که نیاز به حداقل نگهداری دارد.

آماده سازی خاک

از بین تمام فاکتورهای برنامه ریزی که باید در نظر گرفت ، مهمترین عامل نادیده گرفته شده و در عین حال حیاتی ، آماده سازی خاک است. قبل از تصمیم گیری در مورد کاشتن در باغچه ، ارزیابی خاک ضروری است. نوع خاک خود را (با توجه به مقدار رس ، لجن و ماسه) ، PH (اسیدیته یا قلیایی بودن) و مواد مغذی موجود تعیین کنید ، بنابراین می توانید اصلاح کنید که کدام نوع اصلاحات خاک را اضافه کنید. کیت های آزمایش خاک خانگی در مراکز باغ موجود است.

بیشتر گیاهان چند ساله و درختچه ها از خاکی با زهکشی خوب ، غنی از مواد قیمت گل میخک هندی  مغذی و در عین حال نگهدارنده رطوبت قدردانی می کنند. بسته به ترکیب و ساختار خاک بومی ، اصلاحاتی در قالب مواد آلی کمپوست شده (قالب برگ ، پیت ماس ​​گیاه sphagnum ، کمپوست قارچ و کمپوست متشکل از زباله های آشپزخانه ، پوست یا کود) می تواند به عمق تقریباً 2 فوت (0.6 متر) برای بهبود ساختار خاک. اگر خاک از خاک رس سنگین تشکیل شده باشد یا اگر زهکشی ضعیفی داشته باشد ، افزودن مواد آلی باعث افزایش زهکشی و هوادهی خاک می شود. اگر ماسه ای ، سنگ ریزه ای یا از نظر مواد مغذی فقیر باشد ، توانایی خاک در نگهداری آب را بهبود می بخشد. در موارد خاص ، مقادیر کافی شن ، شن ، یا مواد مشابه می تواند باعث بهبود زهکشی شود. این امر برای گیاهانی که نسبت به زهکشی ضعیف خاک مانند بسیاری از گیاهان آلپ و مدیترانه ای بیزار هستند ، مهم است.

آبیاری

میزان آبیاری مورد نیاز در یک باغ به فاکتورهای زیادی بستگی دارد ، از جمله میزان بارندگی در یک منطقه ، بلکه همچنین این که گیاهان متناسب با آب و هوا و محل مناسب هستند و آیا خاک به خوبی آماده شده است. برنامه ریزی دقیق می تواند دفعات انجام کارهای آبیاری در یک باغ را بسیار کم کند. گیاهانی که به آب اضافی نیاز دارند را می توان با هم گروه بندی کرد ، ترجیحاً در منطقه ای نزدیک به شلنگ یا سیستم آبیاری قرار دارد. گیاهانی که تحمل آب کمتری دارند را می توان در مناطقی کاشت که کمتر به آب دسترسی دارند. از گیاهان دوستدار رطوبت می توان در مناطق کم ارتفاع یا زهکشی ضعیف استفاده کرد. نکات ساده ای مانند آبیاری صبح و اوایل شب برای کاهش تبخیر به شما کمک می کند تا با طبیعت همکاری کنید نه اینکه با آن مبارزه کنید ، بنابراین در وقت و انرژی زیادی صرفه جویی می کنید.